Van opleiden tot oogsten

Goed ondernemerschap houdt ook maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in.

Door: Jos van Alphen, sectorvoorzitter Fastservice

Dat betekent dat het ondernemerschap in brede zin bijdraagt aan een maatschappij waarin ook de menselijke factor en het milieu meetellen.

Opleiden
Deze keer gaat het over de oogst van het opleiden. Als ondernemer is het belangrijk om te zaaien voor de oogst van de toekomst; je medewerkers worden wijzer en als ondernemer hoor en beleef je de nieuwe ontwikkelingen. Dat is het rendement van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Theorie

Alles begint natuurlijk met de keuze van wie er in mijn bedrijf zouden kunnen werken. Motivatie, willen luisteren en willen leren. Heel veel kennen ze al van mij of van mijn vaste medewerkers, maar bepaalde aspecten vereisen ook een goede theoretische onderbouwing.

Daarvoor werken wij nauw samen met het SVO Fastservice Opleidingscentrum. Zij leiden op voor landelijk erkende, branchegerichte mbo-diploma’s zoals Medewerker fastservice, 1e Medewerker fastservice, Bedrijfsleider fastservice en Manager/ondernemer fastservice.

Praktijk

De opleidingen verlopen via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Dit betekent dat een medewerker vier dagen per week werkzaam is in de praktijk van jouw bedrijf en één dag in de week lessen volgt bij het opleidingscentrum.

De praktijkdagen geven je de kans om kennis en ervaring over te dragen aan je medewerkers. Je maakt ze duidelijk hoe de geleerde theorie in de praktijk van jouw bedrijf werkt. En het leuke is, hoe beter je dit doet, hoe hoger het rendement.

Leren
Trouwens, in die rol als praktijkbegeleider leer je als ondernemer ook nog dagelijks nieuwe dingen. Vooral hoe je omgaat met de veelal jonge medewerkers; je leert ook hun belevingswereld kennen. De omgang met je hele team wordt er makkelijker door.

Goede snack
Kortom, het opleiden van je medewerkers is goed voor de maatschappij, voor het imago van de sector, je bedrijf, voor je medewerkers én voor je eigen toekomst; al eens nagedacht wie straks jouw zaak zou kunnen overnemen? Dus met maatschappelijk verantwoord ondernemen is zeker nog een goede snack te verdienen. Als je meer informatie wenst, bezoek dan de website www.fastservice.nl.