Trots

Al eerder gaf ik aan dat we trots mogen zijn op onze mooie horecabedrijven. Dat we opkomen voor de belangen van de ondernemer werd ook tijdens onze Algemene Ledenvergadering duidelijk. We zijn ondernemers, omdat we ondernemend zijn.

Door: Esther Herber-Zey, sectorvoorzitter Discotheken en Zaalbedrijven

Zo stelden de sectoren Café-Barbedrijven en Discotheek-Zaalbedrijven voor om de gezamenlijke belangen ook samen te behartigen. Dat voorstel is aangenomen en daarmee is een nieuwe periode aangebroken. Door de samenvoeging staan we nu voor de belangen van zo’n 7200 ondernemers. Samen willen we ook het plezier in het ondernemersschap vergroten, zodat we ook in de toekomst trots kunnen zijn op onze bedrijven.

Horeca Top 2000
Voor dit jaar doen we nog de poging om zoveel mogelijk horecabedrijven te laten aansluiten bij de Horeca Top 2000. Samen met Radio 2 is dit initiatief door onze sector gestart en daar kunnen de ander sectoren nu ook aan meedoen. Alle horecaondernemers en gasten kunnen een persoonlijke Top 3 doorgeven. Uit de inzendingen wordt een Horeca Top 100 samengesteld. Naast dat het een leuke actie is die zeer wordt gewaardeerd door uw gasten maakt iedereen ook nog eens kans op mooie prijzen. Wij hopen dat de Top 2000 een goede voorbode is van wat 2009 ons verder gaat brengen.

Rookverbod
Ook ben ik trots op de goede discussie die we hebben gehad over het rookverbod. De uitvoering van het rookverbod is veelbesproken en bekritiseerd. Onze sector heeft een duidelijk advies gegeven aan de Ledenraad. Leden zijn niet tegen rookvrije horeca, maar de huidige uitvoering is onwerkbaar. De conclusie is dat het huidige rookbeleid voor een groot deel van de cafés en discotheken onuitvoerbaar is en tot groot onrecht leidt. Er is niet genoeg gedaan aan het handhaven van het rookverbod, waardoor er asbakken terug geplaatst zijn en er chaos is ontstaan. Als branchevereniging hebben we meerdere malen oplossingen aangeboden. Het kabinet en minister Klink hebben niet willen luisteren en laten een groep van 1500-3000 horecaondernemers in de steek. We zijn blij dat alle sectoren solidair zijn met onze bedrijven!