Sanering regelbos noodzakelijk

Veel ondernemers worden er moe van als je het onderwerp regels noemt, maar we kunnen er niet omheen.

Door: Theo Ruijs, sectorvoorzitter Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

Zo af en toe moeten we als ondernemers immers een stevig gesprek voeren met de gemeenteambtenaar die zijn werk ook zo goed mogelijk probeert te doen. Natuurlijk zijn er regels die gehandhaafd moeten worden, maar een sanering van het regelbos is wel hoogst noodzakelijk.

Scherp blijven
Als sector vragen we van de landelijke politiek dat zij scherp blijft op de regelzucht die er op zowel landelijk als gemeentelijk niveau heerst. Het kabinet heeft ons 25 procent minder regels beloofd en toch merken we er als ondernemer nog maar weinig van. Alle reden om nog maar eens een Stand van Zaken Regeldruk aan de verantwoordelijke staatsecretarissen aan te bieden.

Binnenkort is er de mogelijkheid voor zowel ondernemers als politici om de discussie met elkaar aan te gaan over het thema 'Regeldruk het kan ook anders...'. Koninklijke Horeca Nederland organiseert dan de bijeenkomst Horeca- en Toerismepoort in Den Haag.

Digitale loketten
Gelukkig zien we steeds meer gemeenten werken aan bijvoorbeeld digitale loketten, zodat je als ondernemer maar één keer je gegevens hoeft aan te leveren en snel ziet wie voor welke vergunning verantwoordelijk is. Het is de bedoeling dat er structureel verandering komt in het Nederlandse regellandschap. De horecaondernemer werkt daar graag aan mee en weet: natuurlijk kan het ook anders!