Passiefist

Ik voel mijzelf een passiefist, en predik dan ook graag het nieuwe passiefisme. Wat dat is? Het met hart en ziel uitoefenen van je vak.

Een vaak gehoorde opmerking is dat werken in de horeca geen vak is. Dat bestrijd ik met volle overtuiging. Het is wel degelijk een vak, een puur vak. Het gaat om mensen en kennis, om weten en vaardigheden.

Verjaardagspraat
Hoe kan het dan toch dat er van die ‘verjaardagspraat’ is, waarin wordt beweerd dat horeca geen vak is? Dat kan met zeer veel zaken te maken hebben. In de eerste plaats is het een onderschatting van het werk. In de tweede plaats komt het wellicht door een slechte ervaring bij het bezoeken van een horecagelegenheid.

Ten slotte bestaat het beeld dat ‘iedereen’ er aan het werk kan. En zo zullen er ongetwijfeld nog meer redenen te benoemen zijn.

Passie tonen
Elke keer als ik een horecagelegenheid binnenkom, kijk ik naar het gedrag van de medewerkers en ondernemer. Dat is voor mij van cruciaal belang. Gedrag uit zich op diverse manieren. De belangrijkste verschijning daarvan is het tonen van passie. Passie voor het prachtige vak waar je mee bezig bent.

Het werk met passie uitvoeren laat zien dat je de gasten serieus neemt. Dat je een blijk van waardering geeft voor het feit dat de gast voor jouw zaak gekozen heeft.

Trots tonen
Passie is meer dan alleen beschikken over de vaktechnische vaardigheden. Trots is een groot onderdeel, het tonen daarvan is van nog groter gewicht. Ik durf zelfs de stelling aan te gaan dat iemand die met passie werkt, best een foutje mag maken. De gast zal het als minder vervelend ervaren als een medewerker met passie een bord laat vallen, dan wanneer een weinig zeggende medewerker zoiets doet.

Vitaminen
Passie geeft blijk van pure interesse in het vak, de drive om het gasten naar de zin te maken. Passiefisme is als vitaminen. Je hebt ze nodig om het lichaam goed te laten functioneren. Een dag zonder vitaminen levert een futloze dag op. Zonde. Een dag werken met passie geeft een energyboost, een adrenalinestoot. Het lichaam en de geest voelen zich fitter. En laat dat nou net ook uitstralen op de gast.

Het is zeker niet mijn bedoeling om met een groep passiefisten alle saaie verjaarspartijen af te gaan om ons vak te promoten. En nee, het is ook geen begin van een beweging die aan de gesprekstafel wil aanschuiven als het gaat om het vaststellen van de functieprofielen.

Oproep
Het is wel een oproep om ons nog meer bewust te maken van de rol die wij hebben. Aan de ondernemer die dat voorbeeld geeft aan zijn leidinggevenden. Aan de leidinggevenden die dat overbrengen aan hun medewerkers. Aan de medewerkers die dat uitstralen op de gasten. En het is vooral een vraag aan de gasten. Willen jullie voortaan op een verjaardagspartij vertellen dat je iemand met passie aan het werk hebt gezien? En dat werken in de horeca echt een vak is?

Dank!

Maarten Wessels