Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Er is de laatste jaren veel te doen in de media over het imago van de fastservicesector. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de vele ontwikkelingen, zoals de daling van het aantal cafetaria’s en de verschuiving van zelfstandig opererende bedrijven naar formules.

Door: Hans Hus, tijdelijk sectorvoorzitter Fastservice

Ook een recent onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) naar het gebruik van vloeibaar frituurwet binnen de sector is aanleiding om de cafetariaondernemer opnieuw onder de loep te nemen. Opnieuw staat het assortiment ter discussie en weer wordt stilgestaan bij de vraag of wij toch niet de boosdoener zijn van alle obesitasgevallen. En dat terwijl we in de cafetaria’s met een omzetdaling te kampen hebben van 2,9 procent. Ook het aantal keren dat de Nederlander bij ons komt eten is niet gestegen. Die komt nog steeds gemiddeld eens per twee weken.

Acties
De sector valt in elk geval niets te verwijten. Al veel formules, maar zeker ook individuele ondernemers, breiden hun assortiment zichtbaar en succesvol uit met gezonde producten als fruit, groente en caloriearme producten. Daarnaast stappen steeds meer ondernemers over op verantwoord frituren en ook de lichtmayonaise moeten ervoor zorgen dat de klant minder calorieën binnen krijgt. En wat te denken van ons initiatief om samen met het Voedingscentrum een snackwijzer te ontwikkelen. Dit heeft in elk geval tot veel mooie discussiemomenten geleid met de cafetariaondernemers. Ook ons meest recente project, de Caloriechecker voor de Horeca, geeft weer aanleiding het bewustzijn van de ondernemers aan te wakkeren. Wat schotelen wij onze gasten voor? Waar kunnen we het assortiment aanpassen om het aantal calorieën te verminderen? Allemaal vraagstukken waar wij ook binnen de sector mee bezig zijn.

Positief imago
Maarten Colijn maakte zich in zijn voorzittersperiode sterk voor de herstructurering van het fastserviceonderwijs en is daar goed in geslaagd. Daarnaast heeft hij zich onder meer ingezet voor de opleidingsmogelijkheden van ijsbereiders en de oprichting van het IJscentrum. Activiteiten die zeker bijdragen aan een positief imago. Afgelopen maand heb ik (tijdelijk tot aan de bestuursverkiezing) de voorzittershamer overgenomen van Maarten, die om gezondheidsredenen zijn functie heeft neergelegd. Samen met het bestuur wil ik zijn werk continueren en waar mogelijk zelfs uitbreiden en uitdragen.
 
Kansen
Kortom: de sector is volop in beweging en doet veel om het imago positief te beïnvloeden. Maar we kunnen niet op onze lauweren rusten. Het imago van de sector is en blijft een van onze kansen voor de komende jaren. En daar heeft het bestuur u als horecaondernemer bij nodig. Mag ik u daarom uitnodigen mij te mailen waar u kansen ziet liggen. Want wij zijn vooral ook geïnteresseerd naar uw kijk op genoemde onderwerpen en wat u op dit moment bezighoudt.

Reacties zijn welkom op fastservice@horeca.org.