(Niet-)reële financiering

Bij de start van een nieuwe onderneming of overname van een bestaande, dient er een dusdanig rendementsperspectief te zijn dat aan de rente- en aflossingsverplichtingen voldaan kan worden.

Lekker spectaculair hoor ik u denken. Dat wordt het dan ook pas wanneer ondernemers zich meer bezig houden met de vraag hoe ze hun investering gefinancierd krijgen dan met de vraag of ze hun financiering überhaupt terug kunnen betalen. Leidend hoort te zijn hoeveel uw bedrijf, uw geldmachine, kan produceren in de komende jaren.

Niet reëel
Wanneer er teveel gefocust wordt op hoe de financiering verkregen kan worden, dan worden de door de ondernemers zelf opgestelde prognoses steeds rooskleuriger. Zo worden de energielasten op een kwart van dat van vergelijkbare bedrijven gesteld, draait de ondernemer zelf moeiteloos honderd uur in de week en wordt als klap op de vuurpijl een omzet begroot welke een driemaal zo hoge vloerproductiviteit inhoudt als dat van de benchmark. Dit resultaat van wishful thinking leidt vervolgens tot een prognose waarin (hoera!) aan de bancaire verplichtingen voldaan kan worden. Dat de taakstellende prognose inmiddels ver van de realiteit af staat, dat zien de meeste ondernemers die voor deze 'marsroute' kiezen inmiddels niet meer. Ondernemers die bij zichzelf herkennen dat het geloof in eigen kunnen een te sterk eigen leven gaat leiden raad ik aan om de benchmarkcijfers op www.kenniscentrumhoreca.nl te raadplegen.

Goodwill
Een gedeelte van de ondernemers dat een bedrijf over wil nemen gaat vol vertrouwen naar een makelaar of accountant voor een waardebepaling. En dat gaat soms wel, soms niet goed. Zo mocht ik laatst een second opinion uitvoeren op een waardebepaling van een gerenommeerd makelaarskantoor in Amsterdam. Zonder enige onderbouwing luidde de conclusie dat de goodwill het gemiddelde is van 65 procent van de jaaromzet, een keer de bruto winstmarge en drie keer de netto jaarwinst. Tja, wat moet ik daar nu van vinden. Of wat dacht u van de accountant die zijn cliënt voorspiegelt dat de waarde van het bedrijf gelijk staat aan de waarde van de aandelen, intrinsieke waarde van de aandelen en een correctie voor de latente vennootschapsbelasting. Technisch klopt het ongetwijfeld, maar snappen doe ik het pas na veel moeite. Daarbij: wanneer ik vervolgens de berekende waarde vertaal naar kapitaalslasten en inbreng in de exploitatieprognose, dan blijkt eigenlijk altijd dat er een zwaar verliesgevende situatie ontstaat.  

Geldmachine
En dat terwijl het eigenlijk best simpel is. Een bedrijf is dat waard wat je kunt financieren zonder zelf in de problemen te komen en niet anders. Het is belangrijk om uw bedrijf te zien als een geldmachine. Het bedrag dat als exploitatieresultaat overblijft, dient na het onttrekken van uw eigen opnames en het voldoen van de fiscale verplichtingen voldoende ruimte te bieden om de aangegane financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Oftewel: een over te nemen bedrijf is zoveel waard als dat er met behulp van de geldmachine verdiend kan worden. Net zo goed als dat u niet meer kwijt kunt zijn aan investeringen bij een nieuw op te zetten onderneming dan u op een redelijke termijn met uw eigen geldmachine terug kunt verdienen.

Kijk dus kritisch naar uw eigen geldmachine bij het aangaan van financiële verplichtingen. Het beestje moet tenslotte lang mee en dat gaat niet wanneer het teveel toeren moet maken om aan de verwachtingen te kunnen voldoen.

Reacties zijn welkom op thierry.neufeglise@4ratio.nl.