Koopt u in met beleid?

Koopt u in wanneer het u uitkomt? Ontvangt u alle dagen van de week goederen of beperkt u dit tot twee à drie dagen in de week?

Heeft uw chef-kok de vrije hand waar het de inkoop betreft of stemt u dit regelmatig af? Zomaar een paar vragen maar vaak met een behoorlijk grote impact op het reilen en zeilen van uw onderneming en uw rendement.

Voordeel
Waar het gaat om het drukken van de inkoopkosten zijn kostprijscalculaties zeker belangrijk, net als menuengineering. Wat echter vaak over het hoofd gezien wordt is dat met een beetje (inkoop)beleid ook flink voordeel te behalen, ook op het vlak van de personele kosten.

Partners
Periodiek, maar zeker wanneer marktomstandigheden daarom vragen is het verstandig om weer eens kritisch te kijken of de leveranciers waarmee u zaken doet nog wel de juiste partners zijn. Prijs, kwaliteit en service zijn hierbij de belangrijkste criteria.

Hierbij is het van belang om ook naar de indirecte kosten te kijken. Een leverancier die niet de laagste prijs heeft maar waar u wel voor honderd procent van op aan kunt wat betreft het tijdig en correct uitleveren zonder manco’s bespaart uzelf of uw medewerkers een hoop tijd. Leveranciers die voor openingstijden toegang tot uw zaak hebben zorgen ervoor dat u niet aanwezig hoeft te zijn en uw personeel geen onnodige kletspraat aangaat met de bezorger.

Uitlevering
Kijk ook eens kritisch naar het aantal uitlevermomenten per week/maand. Wanneer u hetzelfde inkoopvolume bij een leverancier kunt betrekken terwijl deze bijvoorbeeld eenmaal per twee weken minder hoeft te stoppen bij uw bedrijf, kunt u korting bedingen voor de lagere logistieke kosten die gemaakt worden.

Inkoopprijs
Wat zeker regelmatig moet gebeuren is het vergelijken van de actuele inkoopprijzen met de kostprijscalculaties. Kloppen deze nog of holt u achteruit qua marge? Het aanpassen van de menuprijs, onderhandeling met de leverancier over de prijs of het aanpassen van de portionering kunnen vervolgacties zijn op het periodiek vergelijken van de prijzen met de calculaties.

Aantal leveranciers
Beperk het aantal leveranciers waarmee u zaken doet. Ik verbaas me regelmatig over het aantal leveranciers waarmee ondernemers zaken doen. Relatief kleinschalige café-restaurants die met vijftien tot twintig leveranciers zaken doen, dat is echt te veel.

Het overzicht is al snel verloren, het aantal te checken en betalen facturen is enorm en in het kader van duurzaamheid zou het eveneens wenselijk kunnen zijn om het aantal stops bij uw bedrijf tot een minimum te beperken.    

Vastleggen

Met het stroomlijnen van uw inkoopbeleid valt veel voordeel te behalen, de praktijk leert dit ons iedere keer opnieuw. Leg in een document tenminste vast wie bepaalt welke hoeveelheden bestelt worden, bij welke leveranciers bij voorkeur gekocht wordt, aan welke eisen de producten moeten voldoen, zoals bijvoorbeeld de houdbaarheidstermijn en de afspraken over kortingen en betaaltermijnen.

Bepaal ook dat periodiek de prijzen van leveranciers vergeleken worden en gespiegeld aan de kostprijscalculaties. Het opzetten van inkoopbeleid is zo gebeurt, levert veel inzicht op in het proces en levert een belangrijke bijdrage aan het drukken van de bedrijfskosten. Heb ik nog maar één vraag: waar wacht u nog op?

Reacties zijn welkom op thierry.neufeglise@4ratio.nl.