Kansen voor 2009

‘Nood breekt wet.’ De letterlijke invulling van deze uitdrukking hebben we in de tweede helft van 2008 kunnen zien, toen in sommige plaatsen caféhouders massaal de asbak terug op tafel plaatsten.

Alhoewel ik me deze actie kan voorstellen, zal ik hier geen pleidooi houden voor het overtreden van wet- en regelgeving om in tijden van economische neergang het hoofd boven water te houden. Er zijn namelijk tal van voorbeelden te noemen van cafés die ook nu nog stampvol zitten, zonder dat er een sigaret in zicht is. Nee, wat dat betreft vertrouw ik meer op het spreekwoord ‘armoede zoekt list’. Volgens mij behoort in ondernemerschap namelijk de eigen vindingrijkheid centraal te staan. Zowel in slechte als in goede tijden.

Geen gouden recept
Zo rond oktober van het afgelopen jaar ben ik door meerdere journalisten benaderd met de vraag wat ondernemers moesten doen om de komende recessie het hoofd te bieden. Ik geloof niet in zoiets bestaat als hét gouden recept om een economische storm te trotseren. Het is echter goed om te beseffen dat de pijn van een omzetdaling niet gelijkelijk verdeeld wordt over alle ondernemers. Wanneer de horeca een omzetdaling van tien procent laat zien, dan betekent dit in de praktijk dat bij zeker een kwart van alle ondernemers nog een omzetstijging te noteren valt. Deze ondernemers roeien ogenschijnlijk moeiteloos tegen de stroom in. Maar hoe?       

Onderscheiden
Uit analyses uit het verleden weten we dat ondernemers die net als in goede tijden ook in slechte tijden prima presteren zich op een aantal kenmerken onderscheiden. Zo leggen zij niet de nadruk op kostenbesparing maar op het toevoegen van waarde. Ze hebben een goed beeld van de concurrentie, goed inzicht in de eigen financiële administratie en ze onderhouden een hechte band met de eigen medewerkers. Niet onbelangrijk: deze ondernemers investeren constant in acquisitie en onderhoud, oftewel ze houden de investeringen op marketinggebied en onderhoud van hun bedrijf constant, ongeacht het economische tij. Herkent u zich in dit profiel? Proficiat, u maakt een grote kans om 2009 prima door te komen.    

Kostenzijde
Dat gezegd hebbende is het goed te beseffen dat er in termen van rendement wel degelijk veel te halen valt aan de kostenzijde van uw onderneming en dan met name wat betreft de inkoop en personeelskosten. Bij iedere actie die u doorvoert, van het gebruiken van goedkopere ingrediënten tot het inzetten van één personeelslid minder op de dinsdagmorgen dient u zich echter één ding af te vragen: doe ik hiermee afbreuk aan de kwaliteit en beleving die ik de gast biedt? Wanneer het antwoord ja luidt, dan is het verstandig om op een ander vlak besparingen door te voeren. Denk daarnaast eens aan alle lidmaatschappen die u heeft en diensten die u afneemt. Nee, ik ga geen pleidooi houden om deze op te zeggen of te beëindigen. Wel adviseer ik u om kritisch te bekijken of u wel alle voordelen benut en van alle mogelijkheden gebruik maakt. Dan blijkt maar al te vaak dat deze kostenposten een prima rendement op kunnen leveren. 

Alles komt goed
Kansen zijn altijd en continue aanwezig in de markt, ook in 2009. Ik ben er van overtuigd dat als u het komende jaar de mouwen opstroopt en gebruik maakt van uw eigen vindingrijkheid, dat uw onderneming ook het komende jaar goed zal renderen. Oftewel: ‘al mettertijd komt Jan in de broek en Griet in de rokken’, uiteindelijk zal alles goed komen. Maar u moet het wel zelf doen.

Reacties zijn welkom op thierry.neufeglise@4ratio.nl.