Investeren is ook zuinig zijn

In deze tijden van economische teruggang wordt veel geschreven over de creativiteit van ondernemers om alle zeilen bij te zetten.

Door: Frans hazen, sectorvoorzitter Hotels

Veel gehoorde kreten daarbij zijn: kostenbesparingen, nog eens goed met de leveranciers om de tafel gaan zitten en een flexibele inzet van werknemers. We worden gedwongen om zuinig te zijn.

Het beste leveren
Maar natuurlijk willen we onze gasten ook blijven verwennen, dat is ons vak. Omdat we gastheer of gastvrouw zijn willen we het beste leveren aan onze gasten; dat doen we met mooie producten en een hoogwaardige service door vakmensen. Als de ondernemer en zijn werknemers goed gemotiveerd zijn en verstand van het vak hebben, kan de gast pas echt genieten. En toch: investeren, zuinig zijn of allebei?

Blijven investeren
We blijven in ieder geval investeren in goede opleidingen waar vakdocenten vakmensen afleveren - waardoor wij weer goede leerbedrijven kunnen zijn. In nauwe samenwerking met de onderwijsinstellingen proberen we het horecaonderwijs positieve impulsen te geven. Daarom heeft ons sectorbestuur onlangs met de MBO Raad en de Werkgroep Directeuren een aantal afspraken gemaakt over informatievoorziening, samenwerken en werven van goede leerlingen. Ook gaan we in het najaar kijken wat HorecaVakPunt kan betekenen.

Op zoek naar goede mensen is een kwestie van samenwerken en duidelijke afspraken maken. Op goede mensen moeten we zuinig zijn!

Met gastvrije groet!

HorecaVakPunt
HorecaVakPunt is een samenwerkingsverband dat onderwijs en horecabedrijven dichter bij elkaar brengt. In HorecaVakPunt zetten leerbedrijven en scholen zich samen in voor de versterking van het praktijkleren in de horeca. Leerbedrijven en scholen maken duidelijke afspraken met elkaar, waarbij de kwaliteit van het opleiden van leerlingen centraal staat.