Denk in termen van generaties én individuen

‘Generatiedenken’, oftewel leeftijdsbewust personeelsbeleid, is een onderwerp dat steeds vaker naar voren komt.

Dit wanneer nagedacht wordt over de invulling van functies en het tevreden stellen van het personeelsbestand. Met het afzwaaien van de ‘traditionele’ generatie van de arbeidsmarkt komt de druk op de schouders te liggen van wat zo mooi genoemd wordt de generaties Y en Z.

Afspiegeling

Binnen uw bedrijf focussen op één generatie werkt alleen wanneer u uw personeelsbestand een afspiegeling wilt laten zijn van uw gasten die misschien een kleine variatie in leeftijd kennen.

Wilt u succesvol omgaan met het arbeidsvraagstuk in uw bedrijf en de gevolgen van de naderende krapte op de arbeidsmarkt zo min mogelijk voelen? Dan is een stukje kennis van de op de arbeidsmarkt actieve generaties een must.   

Meer grip
Geen wezen zo wispelturig als de mens en dus ook de medewerkers binnen de horeca. Prettig dus wanneer u een hulpmiddel aangereikt krijgt om wat meer grip te krijgen op het gedrag van en voorkeuren van de verschillende generaties in uw bedrijf.

Maar is dat überhaupt wel mogelijk?

Kenmerken
Over de voor de horeca momenteel zeer relevante generatie Y lopen de meningen van arbeidsmarktdeskundigen sterk uiteen. Zo schijnt deze generatie belang te hechten aan vrijheid en status, maar tegelijkertijd kennen deze twintigers en dertigers een groot plichtsbesef.

Ook een strikte scheiding tussen werk en privé is van belang. Anderen menen juist dat deze generatie hecht aan structuur, werk en privé moeiteloos in elkaar overlopen en geen belang hecht aan status in het werk.

Verschillen

Kunt u het nog volgen? Nou, ik niet, laat ik daar eerlijk in zijn. Dat er duidelijke verschillen waarneembaar zijn in het gedrag en de voorkeuren van generaties, dat is bekend. Maar ook dat binnen generaties tussen leeftijdsgenoten enorme verschillen bestaan.

Nog belangrijker dan het generatiedenken is daarom volgens mij het erkennen dat iedere medewerker zijn individuele voorkeuren, ambities en behoeften heeft. Die te kennen is de sleutel tot een tevreden medewerker, tevreden gast en een goedlopend bedrijf.

Begeleiding
De tijd van een intakegesprek van een kwartier, instructies verschaffen en 'gaan met die banaan' is echt voorbij. Begeleiding, meerdere individuele werkbesprekingen en evaluaties zorgen ervoor dat u uw medewerker leert kennen en dat deze zich erkend en gewaardeerd voelt.

Arbeidsvoorwaarden
Het begrijpen van uw medewerkers is dus belangrijk, maar wat tevens niet vergeten mag worden is het flexibiliseren van het pakket arbeidsvoorwaarden. Zo weten we dat medewerkers van rond de 25 tot 35 jaar zeer bewust zijn van de noodzaak om een goed aanvullend pensioen op te bouwen en ook opleidingsmogelijkheden zijn zeer relevant.

Oudere medewerkers kunnen gebaat zijn bij minder lange shifts en flexibele inroostering zodat de kinderen thuis goed opgevangen kan worden. Het is, kortom, tijd voor het uitwerken en onderhouden van een cafetariamodel van arbeidsvoorwaarden.

Brug slaan

Leeftijdsbewust personeelsbeleid kan tenslotte ook nog helpen om de brug met uw gasten te slaan. Een medewerker van middelbare leeftijd gaat doorgaans beter met een jengelend kind om dan een scholier van zeventien en jongeren vinden het prettig om bediend te worden door generatiegenoten.

Doordat jongeren doorgaans goed op de hoogte zijn van de nieuwste technologieën kunnen zij u assisteren in het doorvoeren van vernieuwingen in uw bedrijf. En zo kan iedere generatie een plek vinden in uw bedrijf én van waarde zijn voor uw onderneming. Bent u al generatieproof? Het is nog niet te laat!    

Reacties zijn welkom op thierry.neufeglise@4ratio.nl.