Calculeer in procenten én centen

Het zal u niet verwonderen: het aantal ondernemers dat wij begeleiden als gevolg van liquiditeitsproblemen is de afgelopen maanden sterk gestegen.

Ik zou hen tekort doen door ze allemaal over één kam te scheren, maar bij bijna al de ondernemers die ik persoonlijk begeleid is er sprake van een tekort aan kennis op het gebied van het beheersen van de inkoopkosten, specifiek de kostprijscalculatie.

Nu begrijp ik best dat dit niet voor eenieder eenvoudige kost is, maar wanneer het besef er is dat in een exploitatie naast de personeelskosten de inkoopkosten de belangrijkste knop is waaraan gedraaid kan worden, dan neem de interesse gelukkig snel toe.

Rekensom

Een snelle rekensom: wanneer het u lukt om uw inkoopkosten te reduceren van 32 procent van de omzet naar 30 procent en u heeft € 400.000 omzet, dan komt dit neer op een winstverhoging van € 8.000 op jaarbasis. Een goed gebruik is om bij de calculatie van de verkoopprijs van dranken de inkoopprijs maal vier aan te houden.

Derving
Wat ik echter nog veel tegenkom is dat in de berekening vergeten wordt om de inkoopprijs op te hogen met een factor voor de derving. Uitgaande van bijvoorbeeld 5 procent derving hebben we het dan al niet meer over een brutowinstmarge van 75 procent maar van slechts 73,5 procent. Derving zelf is natuurlijk ook een punt van aandacht.

Personeelsverbruik

Naast derving is er een andere sluipmoordenaar die uw brutowinstmarge sterk onder druk zet, namelijk het personeelsverbruik. Laatst mocht ik een bedrijf bezoeken waar bij een omzet van € 500.000 circa € 20.000 aan personeelsverbruik in de inkoopkosten verstopt zaten.

Typisch een gevalletje van een overblijfsel uit betere tijden: het ene sluitdrankje waren er drie geworden, naast thee, koffie en water mochten allerlei frissoorten genuttigd worden en ook het eten van items van de kaart was de normaalste kwestie geworden.

Belastingdienst

Het is belangrijk om te weten dat de belastingdienst steeds vaker haar pijlen richt op de inkoopkosten en u vraagt te bewijzen dat er een logische verklaring is dat deze aan de hoge kant zijn. Zo mag u belastingvrij € 0,55 per dag aan consumpties per personeelslid verstrekken, uitgezonderd maaltijden. U begrijpt: één pilsje als sluitdrankje en één cola uit een flesje en u zit al op dit bedrag.

Ik ken inmiddels aardig wat ondernemers die een flinke naheffing hebben gekregen vanwege te hoog personeelsverbruik en het vervallen van het recht op BTW aftrek op de inkopen en achterstallige loonheffing die hiermee samenhangen.

Bereken verder uw prijsverhogingen door en vergelijk uw cijfers eens met die van andere ondernemers.

Calculeer in centen
Tenslotte wil ik u nog op één belangrijk instrument wijzen. De nadruk bij het calculeren wil nog wel eens teveel op de marge in procenten liggen. Stelt u zich voor dat u koffie aanbiedt tegen € 1,50 (inclusief btw) en u dit € 0,10 (exclusief btw) aan inkoop kost.

Wanneer u nu een grote koffie met 50 procent meer inhoud verkoopt tegen € 2, dan daalt uw marge in procenten weliswaar van 93 procent naar 92 procent; de brutowinst in centen stijgt van € 1,32 naar € 1,74. Denk hieraan ook bij verschillende groottes van salades, frites, glazen pilsener, et cetera. Calculeer dus niet alleen in procenten maar ook in centen: want van procenten alleen kunt u de huur niet betalen, nietwaar?

Reacties zijn welkom op thierry.neufeglise@4ratio.nl.