2010: het jaar van hoger rendement

Heeft u met verbazing de kop van deze column tot u genomen of wellicht dat een gefronste wenkbrauw niet achterwege kon blijven?

Zo gek is de voorspelling echt niet. Zo geldt al vele jaren dat in het beginjaar van economische neergang de rendementen onder druk komen te staan doordat de omzetten dalen en de kosten niet meteen in dezelfde orde van grootte gedrukt kunnen worden.

Inmiddels beginnen we aan 2010 en hebben we twee moeizame jaren binnen de horeca achter de rug. Er gloort echter licht aan de horizon. Ik ben er van overtuigd dat de horeca als geheel een hoger rendement zal behalen.

Meevallers
Een aantal zaken rollen dit jaar met een klein beetje geluk vanzelf uw kant op. Zo verwachten toonaangevende instituten zoals het Centraal Planbureau, dat de olieprijzen in 2010 net als in 2009 duidelijk lager uitkomen dan in het topjaar 2008. Dit vertaalt zich naar relatief lage energielasten. Daarnaast zullen in een nieuwe Horeca-CAO geen hoge loonsverhogingen worden vastgelegd. Ook kampen leveranciers met een gekrompen afzetmarkt, waardoor het beter onderhandelen is.

Zelf sturen

Gelukkig heeft u ook een flink aantal zaken waar u zelf op kunt sturen. Zo heeft u wellicht in het afgelopen jaar uw personeelsbestand gesaneerd, de kosten van verzekeringen al scherp tegen het licht gehouden en de verkoopprijzen dusdanig aangepast dat de brutowinst op acceptabel niveau is gekomen. Toch blijken er altijd nog meer kansen tot kostenreductie te zijn.

Zo heb ik een bedrijf begeleid waarbij ik 45.000 euro aan kosten heb gereduceerd (bij een omzet van 600.000 euro). Bij een ander bedrijf ging het zelfs om een kostenreductie van 60.000 euro door kostenbesparingen op personeel, inkoop, verzekeringen en wasserijkosten.

Maandprognose
Een paar bijzondere punten van aandacht wil ik graag meegeven voor 2010. Stel op basis van het afgelopen jaar een maandprognose op en check iedere maand of u op koers zit wat betreft omzet en kosten. Zo verkrijgt u een dieper inzicht in de financiële kant van uw onderneming en wordt duidelijk waar de verbeterpunten liggen.

Blijf personeel net als in het afgelopen jaar scherp inroosteren en schroom niet om naar uw gevoel af en toe met een mannetje tekort te staan. Wat u aan brutowinst op eventueel omzetverlies laat liggen staat vaak in geen verhouding tot de personeelskosten.

Werk met voor- en nacalculaties van de verkoopkosten en check regelmatig of de kostprijs niet gestegen is en de brutowinst uitkomt op het niveau dat u vooraf berekend had.

Verleiden

Maar bovenal: schrap wat geen waarde toevoegt in de ogen van de gast en kijk andersom waarmee u uw gasten kunt verleiden om vaker te komen en meer te besteden. Want keer op keer blijkt dat de echte winnaars in tijden van economische neergang en stabilisatie die bedrijven zijn die toegevoegde waarde leveren en onderscheidend vermogen creëren.

De gast is kritisch en kijkt juist nu waar het meeste uit de euro gehaald kan worden. Dat betekent dus niet klakkeloos de laagste prijs bieden, maar de scherpste value for money.

Bewustzijn

Maar ach, ik vertel u wellicht niet zoveel nieuws. Want de grootste winst van 2008 en 2009 is in mijn optiek dat een hele generatie van ondernemers die voorheen enkel een kleine economische dip had meegemaakt het besef heeft dat de bomen niet altijd tot in de hemel groeien. En dat leidt tot een meer bewuste vorm van ondernemerschap met een grotere alertheid wat betreft omzet en kostenontwikkelingen. Dat 2010 u maar wel moge bekomen. Proost!

Reacties zijn welkom op thierry.neufeglise@4ratio.nl.