Producten

Geen halvering van de verplichte controle op mobiele brandblussers.

Op basis van voorstellen van de branche-organisatie VEBON heeft minister Vogelaar ten aanzien van het Gebruiksbesluit besloten om af te zien van de voorgenomen halvering van de verplichte controlefrequentie van mobiele brandblussers.

Minister Vogelaar heeft verder aangegeven dat alle voor het Gebruiksbesluit relevante NEN-normen en certificeringsregelingen kritisch op administratieve lasteneffecten worden bezien.