Personeel

Akkoord over nieuwe cao horeca

FNV Horeca, CNV Horeca, De Unie en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben vandaag een akkoord bereikt over de nieuwe cao voor de horecabranche.

De looptijd van de nieuwe cao is van 1 april 2008 tot 1 april 2010. Verdere hoofdlijnen zijn:

* De loonrondes: 3,25 procent per 1 juli 2008, 1,5 procent per 1 juli 2009 (over feitelijke lonen behoudens de werknemers met wettelijk minimumloon) en een eindejaarsuitkering van 1,25 procent per 31 december 2009 (indien het hele kalenderjaar in dienst).
* Prestatiebeloning wordt uitgangspunt bij individuele verhogingen
* Er komt een zogeheten horecatop, waar partijen afspraken voor het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken gaan concretiseren.