Leveranciers

Nieuwe versie Horeca Startersloket

Vandaag is op de Horecava het vernieuwde Horecastartersloket in gebruik gesteld. Het loket is sinds 2001 actief en trekt jaarlijks 40.000 ge?eresseerde starters. Het is bedoeld om potenti? starters van een horecabedrijf in een vroegtijdig stadium via ? kanaal optimaal te informeren. Initiatiefnemers zijn drie brancheorganisaties in de horeca: Koninklijk Horeca Nederland, het bedrijfschap Horeca en Catering en het Horeca Branche Instituut.

Op de Horecava werd tevens de Horeca Starterskrant 2008 gepresenteerd (die verkrijgbaar is bij alle Kamers van Koophandel in Nederland) en werd een speciale startersroute over de beurs geopend.
Primaire doelgroepen van het Horecastartersloket – waarvoor als ondertitel 'Vertrekpunt voor succesvol ondernemen' wordt gehanteerd – zijn horecamedewerkers die een bedrijf willen starten en mensen buiten de bedrijfstak die zich ori?eren op het ondernemerschap. Daarnaast is het loket bedoeld voor leerlingen en studenten in het horecaonderwijs, zowel op mbo- als op hbo-niveau.

Het loket bestaat uit een aantal onderdelen: een internetsite (www.horecastartersloket.nl), een krant, een telefoonnummer (0900 – 14 02) en speciale Horeca Startersdagen in het land. Via deze kanalen kunnen horecaondernemers in sp?ich snel en objectief op maat laten informeren over wet- en regelgeving, diploma's en opleidingen, vacatures, relevante horecatrends, horecaformules, keuze van vestiging, het maken van een ondernemings- of marketingplan, subsidies, rendement en startkapitaal.

Het loket vervult een eerstelijnsfunctie: zo nodig wordt verwezen naar tweedelijnsspecialisten bij brancheorganisaties, banken en Kamers van Koophandel.

Naar aanleiding van de presentatie van het loket memoreert directeur Jolle Cath van het Horeca Branche Instituut nog eens de aanleiding van het initiatief; “Jaarlijks gaan ongeveer
4.000 horecabedrijven van start; slechts een op de vier heeft een relevante beroepsopleiding gevolgd. Slechts 50% van de gestarte bedrijven bestaat nog na drie jaar. Dat is te wijten aan een slechte voorbereiding door de potenti? starter, vooral op financieel gebied. Met het Horecastartersloket bieden de brancheorganisaties in de horeca starters een professioneel klankbord en meer kans op een gezonde start”, aldus Cath.