iris kranenburg
Foto Samuel van Leeuwen

Column Iris Kranenburg: redder der natie

En weer mag de horeca aantreden als de redder der natie. Als de commando-eenheid die het gevreesde virus onder de duim moet krijgen. In een missie die de sector uitvoert met de evenementensector en de amateursport.

Alleen speelt de horeca niet in een amateurcompetitie, integendeel. Eredivisie en soms Champions League, dat is het niveau waarover wij praten bij de Nederlandse horeca. Professionals die hun zaken prima op orde hebben en er goed in slagen het virus buiten de deur te houden. Zoals Rutte ook zelf toegaf. Een sector die een veilige omgeving biedt, maar die nu lijdzaam moet toezien hoe de amateurs van bruiloftspartijen, huisfeestjes en illegale party’s nog losbandiger dan voorheen in het gat springen dat is ontstaan. Misschien wil het kabinet met een strak en straf voorbeeld laten zien dat het nu ernst is. Mocht dat de gedachte zijn, laat Wopke de sector dan straks ook ruimhartig tegemoet komen. Als dank voor bewezen diensten.